Het SARS-CoV-2 virus maakt de breedste spreidstand zichtbaar op de media, die denken “de gevolgen voor één sector getoond, daarmee hebben we de situatie in kaart gebracht”. De berichtgeving over gevolgen op school gaan bijna uitsluitend over de theoretische vakken van aso richtingen en de gevolgen van het missen van leerstof. Ik vroeg me af hoe scholen met veel hands-on kennisvergaring ervoor staan. In mijn consulting zijn hotelscholen de laatste jaren precieuze en dankbare klanten geworden en kon ik hen vrijuit om verheldering vragen.

De 14 Belgische hotelscholen die een specialisatie sommellerie in het 7e jaar aanbieden, hebben een ander leerschema, ritme, examenplanning dan het algemeen secundair onderwijs. Beroepspraktijk telt voor een groot deel van het einddiploma en wordt verstaan als: stages in hotels en restaurants (frontdesk, keuken en zaal) buiten de school, praktijkexamen, verdediging van een verhandeling, proeven voor de jury binnen de school.

Op 13 maart viel de voorlopig laatste schooldag van 2019-2020, overal door de directie gecommuniceerd volgend op het ministerieel besluit van FOD Volksgezondheid en de richtlijnen van de gewestelijke Ministeries van Onderwijs en provinciale overheden. Wat hier en daar begon als een verbod op de adolescente “high fives”, handjesschudden en kussen én de verplichting van het handenwassen, eindigde in het afzeggen van opendeurdagen, het terugroepen van stagiairs in hotels en restaurants, het annuleren van Erasmus- en wijnreizen, interscholen wedstrijden (voor de primi en primae inter pares: zeer belangrijk), theoretische lessen en toegang tot de school.

Opvang voor leerlingen moet voorzien worden, tot nader order tot 19 april, het einde van de Paasvakantie. Een internaat in Namen, gelieerd aan de hotelschool, werd omgevormd tot opvangcentrum van daklozen en van Coronapatiënten, in afgebakende zones.

Leerstof werd herhaald in de weken voor de paasvakantie. Zoveel mogelijk wordt afstandsonderwijs ingericht via Smartschool Live, Microsoft Teams, Skype, intraschool-platforms. De herziening van leerstof wordt na de paasvakantie verder aangevuld met teksten op te zoeken en door te nemen, het verder werken aan de Geïntegreerde Proef, opdrachten voor nieuwe en theoretische praktijkgerichte vakken (mocktails creëren, menu’s met drankencombinatie uitwerken, een fles ontkurken, mise-en-place en opruiming van een eetzaal oplijsten, … alle met foto’s en documenten als bewijs van de uitvoering door de leerling). Echte praktische proeven zijn moeilijk uit te voeren, al lijkt de praktijkgerichte theorie voldoende te overlappen.

Stages bij gevestigde horeca-zaken kunnen niet plaatsvinden, tot die sector de activiteiten mag hervatten. Veel scholen zullen, wanneer de horeca-sluiting duurt tot het einde van het schooljaar, tussentijdse evaluaties en stages uitgevoerd vóór de crisis in rekening nemen voor het einddiploma. In een enkele school doen laatstejaars hun stages in juli en augustus.

De uitreiking van diploma’s komt niet in het gedrang, een positieve veronderstelling. Voor de invulling van lessen en praktijk na de paasvakantie, en bij uitbreiding eventueel tot 3 mei, wacht iedereen de federale en gewestelijke instructies af.

Tot besluit, lezende restaurantgangers, er komt een getalenteerd leger van enkele honderden chefs en sommeliers -to-be aan. Wees geduldig en nieuwsgierig, want hun motivatie is hoog en hun wilskracht bewezen.